فعالیت‌ها

برنامه‌ها و کلاس‌های موسسه شکوفا برای کودکان

 بخش‌های هنری و مهارتی

 تئاتر – شاهنامه خوانی – عکاسی – فلسفه برای کودکان – کتابخوانی  – خلاقیت و کاردستی – آشپزی محلی اقوام ایرانی – موسیقی  – خیاطی و بافتنی – گل چینی-روزنامه دیواری

بخش‌های آموزشی و کمک درسی

زبان انگلیسی در چهار سطح – کامپیوتر- کمک درسی – کلاس پیش دبستان برای کودکان 5 و 6 ساله

کلاس‌های موسسه شکوفا برای مادران

دوره‌های سوادآموزی- مهارت‌های زندگی – خیاطی – كلاس فرزند پروري- كلاس ارتباط بدون خشونت – كلاس زوج درماني