درباره شکوفا

موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر

موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر موسسه ای غير تجاری، غیرانتفاعی و مستقل است.

موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر از سال 1389 آغاز به کار کرده است. تاکنون در دو نقطه از منطقه 15 در جنوب شرقی تهران مجموعا بیش از هزار و سیصد نفر از کودکان محله در موسسه ثبت نام کرده و از برنامه‌های آموزشی و فرهنگی-هنری استفاده می کنند. برنامه‌های موسسه با مشارکت مادران محلی اجرا می‌شود. مشارکت مادران بصورت مداوم در ادارۀ برخی مسائل داخلی برنامه‌ها و مربی‌گری به همراه و در کنار مسئولین موسسه برقرارمی‌باشد. در عین حال موسسه، برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای را نیز از جمله سوادآموزی، مهارت‌های زندگی و خیاطی برای مادران کودکان برگزار می‌کند.

چشم انداز 

با احترام به حقوق انسان، آرمان ما رشد و شکوفایی استعدادهای کودکان  برای یک زندگی شاد و با کیفیت است.

ماموریت 

ماموریت مرکز شکوفایی استعدادهای کودکان  تسهیل و مطالبه گری برای حمایت از حقوق کودکان (به ویژه کودکان کار و نیازمند) و ایجاد محیط‌های دوستدار کودک برای تامین آموزش، شادی و سلامت آنان و توانمندسازی خانواده‌هایشان از طریق ایجاد فرصت‌های برابر، با رویکردی مشارکتی و جامعه محور است.