همراهی با ما

با ما همراه شوید

 شما می توانید به چند شیوه به کانون بپیوندید:

شما بر اساس تخصص و تجربۀ خود می‌توانید کارگاه‌های یک یا چند روزه (مانند نمونه‌های برنامه یک روزه تئاتر با گروه تئاتر مایزنر) و یا کلاس‌های مداوم و یا خاص (مانند برگزاری کلاس آشپزی ملل) برای کودکان بصورت داوطلبانه ارائه کنید.

شما می‌توانید براساس تخصص خود برای ارائه خدمات بصورت یک یا چند روزه، در محل کار، مطب و یا در کانون برای کودکان اقدام کنید. گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران در هفته سلامت به معاینه و تکمیل پرونده پزشکی کودکان پرداختند.

درصورت امکان ارتباط با فضاهای فرهنگی می‌توانید امکان استفاده رایگان بچه‌ها برای یک یا چند روز را فراهم کنید.

برای همراهی مالی با کانون می‌توانید از طریق شماره حساب کانون اقدام کنید. شما می‌توانید فعالیت مشخصی را انتخاب و حمایت کنید. مثل تهیه کفش و لباس در نوروز، تهیه اغذیه کودکان، تهیه اسباب بازی و ….

6037991899927168

 شماره کارت به نام موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر