گزارش سالانه

توضیحات

شکوفا از بهار تا بهار؛ مجموعه فعالیت‌های سال ۹۷

شکوفا از بهار تا بهار؛ مجموعه فعالیت‌های سالانه فیلم کوتاه بخشی از کلاس‌ها و فعالیتهای شکوفا در سال ۹۷ -کلاسهای هنری، ورزشی، علمی -اجرای نمایش کفخواب در سالن شهرزاد، گروه تئاتر بچه های شکوفا -جشن ها، اردوها و گردشها -همکاری تسهیلگران- مادران محلی، جلسات پدران -خدمات پزشکی و مشاوره روانشناسی -جشنواره های محلی درجهت تقویت هویت

بیشتر »

شکوفا از بهار تا بهار؛ مجموعه فعالیت‌های سال ۹۷

شکوفا از بهار تا بهار؛ مجموعه فعالیت‌های سالانه فیلم کوتاه بخشی از کلاس‌ها و فعالیتهای شکوفا در سال ۹۷ -کلاسهای هنری، ورزشی، علمی -اجرای نمایش کفخواب در سالن شهرزاد، گروه تئاتر بچه های شکوفا -جشن ها، اردوها و گردشها -همکاری تسهیلگران- مادران محلی، جلسات پدران -خدمات پزشکی و مشاوره روانشناسی -جشنواره های محلی درجهت تقویت هویت

بیشتر »